Bij Bidfood Makady

Duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling wordt als volgt gedefinieerd: «een ontwikkeling die overeenstemt met de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeftes van de toekomstige generaties te hypothekeren». Voor bedrijven bestaat duurzame ontwikkeling erin economische prestaties, respect voor het milieu en voor individuen te combineren.

Een verantwoord bedrijf

Als bedrijf verantwoord willen handelen is een puur vrijwillige keuze. Sinds 2009 heeft de groep Bidfood Belgium, en dus ook Bidfood Makady, een uitgebreid programma inzake duurzame ontwikkeling. Dit is meer dan een project: het is een dagelijkse attitude, een fundamentele waarden

Bij het benaderen van duurzaamheid gaan we uit van verschillende actiepunten toegespitst op maatschappij, milieu en duurzaamheid:

icones_durable1b
Om de vooruitgang te meten en vooral pistes voor verbetering af te bakenen, heb je uiteraard referentiepunten nodig. Via een algemeen dashboard kunnen we een reeks indicatoren opvolgen.
Een aantal onvermijdelijke indicatoren die wij kozen:
  • verbruik van gas en elektriciteit, geproduceerde hoeveelheid afval, papierverbruik
  • frequentie van arbeidsongevallen en duur van arbeidsongeschiktheid, opleidingen, kansengelijkheid, verdeling van het personeel op basis van geslacht en leeftijdscategorie.
icones_durable2b
Bidfood Makady biedt haar klanten een uitgebreid assortiment duurzame producten. Biologische landbouwproducten, fair trade gecertificeerde producten (eerlijke handel), 100% gecertificeerde Belgische producten, …
Bidfood Makady biedt klanten de mogelijkheid om hun gebruikte frituurolie en vet mee te geven. Als erkende Valorfrit ophaler staat de onderneming garant voor een optimale en duurzame verwerking van het afval.
icones_durable3b
Bidfood Makady is niet alleen de lokale leverancier bij uitstek, maar beschikt over een vloot vrachtwagens van diverse afmetingen. Dankzij die organisatie kunnen de leveringen worden geoptimaliseerd. Daarbij wordt er op toegezien dat de vrachtwagens zijn aangepast aan de te verwerken volumes per ronde. Door continu met optimaal geladen vrachtwagens rond te rijden rationaliseren we de CO-uitstoot.

We ondernamen verschillende initiatieven om de impact van onze distributieactiviteiten op het milieu te beperken, zoals:

  • De aankoop van EURO 6 vrachtwagens die dankzij een efficiënt en laag verbruik bijzonder milieuvriendelijk zijn en zich onderscheiden door een lage CO2-uitstoot, een laag geluidsniveau en een lange levensduur
  • Het sorteren van afval door karton, plastiek en organische afvalstoffen zorgvuldig te scheiden. Dankzij dit initiatief en door de bewustmaking van ons personeel beperken we de ritten naar de stortplaatsen tot een minimum
  • Als erkende Valorfrit ophaler geven we uw gebruikte frituurolie en vet een tweede leven en dragen we bij tot de bescherming van het leefmilieu.

icones_durable4b
Al meerdere jaren sponsort Bidfood Makady – volgens de mogelijkheden – diverse verenigingen zoals “Levensloop” (campagne tegen kanker) of “Bikers for Children” (helpt zieke kinderen) of jeugdbewegingen door hen levensmiddelen ter beschikking te stellen.
Ons sociaal beleid, gericht op het bijstaan van de minstbedeelden, omvat tevens giften aan de voedselbanken en meer bepaald de “Restos du Cœur”.

Bidfood Makady

Itterbeeksebaan 69
1700 Dilbeek
Phone: +32(0)2/ 463 24 24
Fax: +32(0)2/ 463 55 09
Email: info@makady.bidfood.be

Cash & Carry

Maandag-vrijdag : 6u-17u
Zaterdag:6u-13u
Gesloten op zondag en feestdagen

Klantenservice

Maandag-vrijdag : 8u-middernacht
Zaterdag : 6u-middag
Gesloten op feestdagen