Duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling wordt als volgt gedefinieerd: «een ontwikkeling die overeenstemt met de behoeften van de huidige generaties zonder dat de toekomstige generaties niet meer aan hun behoeften kunnen voldoen». Voor bedrijven bestaat duurzame ontwikkeling erin economische prestaties en respect voor het milieu en voor individuen te combineren.

Een verantwoord bedrijf

Als bedrijf verantwoord willen handelen is een puur vrijwillige keuze. Sinds 2009 heeft Bidfood een uitgebreid programma inzake duurzame ontwikkeling. Dit is meer dan een project: het is een dagelijkse attitude, een fundamentele waarde.

Vier pijlers

Onze duurzame aanpak is gebaseerd op vier ontwikkelingspijlers:
Als je vooruitgang wil boeken en verbeterpunten wil identificeren moet je gestructureerd te werk gaan. Daarom hebben we indicatoren ontwikkeld die we via een algemeen dashboard opvolgen. Elke indicator wordt per distributiecentrum opgevolgd.
Hierbij enkele voorbeelden van de gekozen indicatoren :
  • Milieu : verbruik van elektriciteit en gas, hoeveel geproduceerd afval, papierverbruik, CO2-uitstoot
  • Sociaal : frequentie en duur van arbeidsongevallen, opleidingsuren, gelijke kansen, verhouding inzake geslacht en leeftijdscategorie van het personeel
  • Economie : kosten, serviceniveau aan de klanten, serviceniveau aan de leveranciers, productiviteit.
Bidfood biedt haar klanten een uitgebreid gamma duurzame producten: producten afkomstig uit de biologische landbouw, duurzaam geviste producten, producten afkomstig uit duurzame aquacultuur, producten met het Fairtrade-certificaat (eerlijke handel), producten van 100% Belgische oorsprong …
We nemen initiatieven om de impact van onze distributieactiviteiten op het milieu te beperken. Deze zijn te vinden onder ‘Milieu-initiatieven’.
Sinds enkele jaren werkt Bidfood samen met AViQ (Agence pour une Vie de Qualité pour l’intégration des Personnes Handicapées) en stellen we mensen met een handicap tewerk. Deze samenwerking heeft geleid tot meerdere contracten van onbepaalde duur. Ons maatschappelijk engagement vertaalt zich ook in de sponsoring van verenigingen zoals Dokters van de Wereld bij de 20 km van Brussel: we leveren voedingsmiddelen om de honger van de deelnemende renners te stillen. Ook de voedseldonaties aan voedselbanken, en dan in het bijzonder de Restos du Coeur van Charleroi, getuigen van onze wil om de meest kwetsbaren te helpen.

Documenten & certificaten